ePIC

Polaire ijskappen, klimaatsverandering, en globale zeespiegelwijzigingen

Edit Item Edit Item

General Information:

Citation:
Huybrechts, P. (2001): Polaire ijskappen, klimaatsverandering, en globale zeespiegelwijzigingen , Leerstoel Milieuwetenschappen, Vrije Universiteit Brussel (B)May 2001. .
Cite this page as:
Contact Email:
Download:

Supplementary Information:

Abstract:

Veranderingen van de polaire ijskappen spelen een belangrijke rol in het globale klimaatsysteem en kunnen zeespiegelwijzigingen van de orde van enkele tientallen meter veroorzaken. Cruciale aspecten zijn o.a. hoe klimaatsveranderingen de massabalans van deze ijskappen beïnvloeden, hoe lang zulke veranderingen aanhouden, en hoe de ijsdynamica daarop reageert. Een belangrijk onderscheid kan gemaakt worden tussen de ijskap op Groenland en deze op Antarctica in de manier waarop deze zich in het klimaatsysteem gedragen. Een bijzonder geval is de mariene ijskap in West Antarctica die vaak beschreven wordt als inherent instabiel en op korte tijd in zee zou kunnen verdwijnen. In dit seminarie zal dieper ingegaan worden op het inzicht dat de voorbije decennia in deze materie werd opgebouwd op basis van berekeningen met complexe stromingsmodellen. Het geheel zal gekaderd worden in de problematiek van klimaats- en globale zeespiegelwijzigingen, zowel op de Kwartaire als op de anthropogene tijdschaal.

Further Details:

Imprint
AWI
Policies:
read more
OAI 2.0:
http://epic.awi.de/cgi/oai2
ePIC is powered by:
EPrints 3